🎵 Đêm Thánh Vô Cùng (Nguyễn Văn Đông) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)
Nhạc: Franz Gruber – Lời Việt: Nguyễn Văn Đông
Do Hoàng Oanh thâu thanh vào Băng nhạc “SƠN CA Giáng Sinh 1972”
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972

Đêm thánh vô cùng. Đây phút tưng bừng.
Khắp thế gian hát kính mừng:
“Đêm đông giá, Chúa sinh ra chốn hang lừa.
Đêm đông giá, Chúa sinh ra cứu nhân loại.”

Ôi! Đêm Thánh bao tình thương mến, tấu khúc nhạc dâng Đêm Vô Cùng.
Ôi! Đêm Thánh bao đàn Chiên Chúa, xướng khúc nhạc dâng Đêm Vô Cùng. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish