🎵 Lòng Trai 20 (Y Vân) Phương Tâm Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Lòng Trai 20
Sáng tác: Y Vân
Tiếng hát: Phương Tâm Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ XưaTờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

Leave a Comment

en_USEnglish