🎵 Bài Thơ Vu Quy (Tuệ Mai, Phạm Duy Quang) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bài Thơ Vu Quy Thơ: Tuệ Mai (Vu Quy) Nhạc: Phạm Duy Quang Tiếng hát: Julie Quang Pre 1975 Album: Shotguns 24 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Ảnh bìa: Julie Quang Một lần khép nép, chào biệt Mẹ Cha Phận con là gái, như hạt mưa sa Một lần … Read more🎵 Bài Thơ Vu Quy (Tuệ Mai, Phạm Duy Quang) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish