🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bông Hồng Cài Áo Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Tiếng hát: Nhật Trường Pre 1975 Album: Đĩa 45 Vòng Việt Nam M.3526 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai Cho những ai đang còn mẹ Đang … Read more🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bông Hồng Cài Áo Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Phạm Mạnh Cương 19 – Quê Hương Và Lòng Mẹ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai Cho … Read more🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish