🎵 Cánh Thư Tiền Đồn (Đài Phương Trang) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Thư Tiền Đồn Sáng tác: Đài Phương Trang Tiếng hát: Trung Chỉnh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Chiều dần trôi thoi thóp lưng đồi Tiền đồn anh loang sắc tím xanh lơ Sương khói hoàng hôn đua kéo về nhuộm mắt anh Bâng khuâng như mầu tim tím … Read more🎵 Cánh Thư Tiền Đồn (Đài Phương Trang) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish