🎵 Chuyến Đò Không Em (Hoài Linh, Anh Phong) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Chuyến Đò Không Em Sáng tác: Hoài Linh, Anh Phong Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Rừng Xưa (Pre 75) Sản xuất: Hoàng Oanh 2 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Phút ban đầu ấy Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em Ngõ đi chung một lối Đôi khi … Read more🎵 Chuyến Đò Không Em (Hoài Linh, Anh Phong) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish