🎵 Tuổi Mang Sầu (Gian Dối) Đắc Chung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tuổi Mang Sầu (Gian Dối) Sáng tác: Đắc Chung Tiếng hát: Đắc Chung Pre 1975 Album: Chuyện Tình Không Đoạn Kết (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ Hai hướng đời nên cúi mặt làm ngơ Nhưng hôm nay đối diện, thật chẳng … Read more🎵 Tuổi Mang Sầu (Gian Dối) Đắc Chung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish