🎵 Tiếng Thu (Phạm Duy, Lưu Trọng Lư) Hoàng Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Thu Thơ: Lưu Trọng Lư Soạn nhạc: Phạm Duy Tiếng hát: Hoàng Lan Pre 1975 (Thu Hương?) Album: Đĩa Than 78 Vòng 1950 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu … Read more🎵 Tiếng Thu (Phạm Duy, Lưu Trọng Lư) Hoàng Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish