🎵 Không Xa Nhau (Hồng Đạt, Tú Nguyệt) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Không Xa Nhau (Chậm Vừa) Sáng tác: Hồng Đạt (Hoàng Trang), Tú Nguyệt (Thái Ngọc Sơn) Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Nếu biết rằng mình chia cách cho quê hương Em nghĩ gì (chớ buồn) khi anh đi Em nghĩ gì (chớ sầu) khi mình … Read more🎵 Không Xa Nhau (Hồng Đạt, Tú Nguyệt) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish