🎵 Lời Ru Tiếng Nhớ (Anh Việt Thu) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lời Ru Tiếng Nhớ (Cho Tôi Sống Lại Một Ngày) Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Hương Lan Pre 1975 Album: Tình Ca Anh Việt Thu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Cho Tôi sống lại một ngày hàng đêm đêm nguyện cầu Để chỉ xin một lần cuối … Read more🎵 Lời Ru Tiếng Nhớ (Anh Việt Thu) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish