🎵 Mùa Thu Còn Đó (Châu Kỳ) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mùa Thu Còn Đó (Cảm xúc vì nghe “Mùa Thu Chết”. Tôi viết bài nầy thương tiếc bởi mùa thu. CHÂU-KỲ) Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Julie Quang Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Mùa thu ơi! Nghe nói rằng em đã chết Mùa thu ơi! Em còn đó hay … Read more🎵 Mùa Thu Còn Đó (Châu Kỳ) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish