🎵 Nước Cuốn Hoa Trôi (Hồng Vân) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nước Cuốn Hoa Trôi Sáng tác: Hồng Vân Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Nhã Ca 10: Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối Rồi nâng niu thả hoa trên giòng nước đứng trông theo … Read more🎵 Nước Cuốn Hoa Trôi (Hồng Vân) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish