🎵 Ngày Con Về (Nguyên Thảo, Thanh Phương) Phương Đại Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Con Về Sáng tác: Nguyên Thảo, Thanh Phương Tiếng hát: Phương Đại Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Lâu lắm chưa về quê thăm Mẹ Từ độ súng thù rền nơi nơi Mẹ già run run tay gậy trúc Tiễn con khi trời hừng đông Và nhủ ngày chiến … Read more🎵 Ngày Con Về (Nguyên Thảo, Thanh Phương) Phương Đại Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish