🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xưa Hoàng Thị Sáng tác: Phạm Duy – Thơ: Phạm Thiên Thư Tiếng hát: Julie Quang Pre 1975 Album: Hiện Trong Khói Lửa (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Ôm nghiêng tập vở … Read more🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xưa Hoàng Thị Sáng tác: Phạm Duy – Thơ: Phạm Thiên Thư Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: 22 Giờ Đêm 2 – Tình Xa Và Kỷ Niệm Cũ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường … Read more🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Sơn Ca Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xưa Hoàng Thị Sáng tác: Phạm Duy – Thơ: Phạm Thiên Thư Tiếng hát: Sơn Ca Pre 1975 Album: Tiếng Hát Sơn Ca (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Ôm nghiêng tập vở … Read more🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Sơn Ca Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xưa Hoàng Thị Sáng tác: Phạm Duy – Thơ: Phạm Thiên Thư Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Thanh Thuý 4 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Ôm nghiêng tập vở Tóc … Read more🎵 Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish