🎵 Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Người Xa Người Sáng tác: Diên An, Quỳnh Trang Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Trường Hải 5 – Tiếng Hát Thanh Thúy (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Có một người vừa làm lỡ duyên đầu Có một người đày ta xuống mộ sâu Ngày hôm qua yêu … Read more🎵 Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang) Diên An Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Người Xa Người Sáng tác: Diên An, Quỳnh Trang Tiếng hát: Diên An Pre 1975 (Tác giả) Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 2 – Những Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Có một người vừa làm lỡ duyên đầu Có một người đày ta xuống … Read more🎵 Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang) Diên An Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish