🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nha Trang Ngày Về Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Ngọc Long Pre 1975 Album: Tiếng Hát Ngọc Long (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió Tôi xây lại mộng mơ … Read more🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nha Trang Ngày Về Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Mây Hồng 8 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió Tôi xây lại mộng mơ năm … Read more🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish