🎵 Ông Trăng Xuống Chơi (Phạm Duy) Thái Hiền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ông Trăng Xuống Chơi Phổ nhạc: Phạm Duy (Đồng Dao Cổ Truyền) Tiếng hát: Thái Hiền Pre 1975 Album: Nhạc Trẻ 02 (Tape) Năm phát hành: 1974 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo Ông trăng xuống chơi học trò thì học … Read more🎵 Ông Trăng Xuống Chơi (Phạm Duy) Thái Hiền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish