🎵 Sao Mắt Người Yêu (Hàn Châu) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Sao Mắt Người Yêu Sáng tác: Hàn Châu Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Dĩa Hát Dư Âm (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Đóng quân lưng chừng đồi Đêm anh nằm tìm SAO MẮT NGƯỜI YÊU Ngày xưa còn đó, dấu hài trên lá cỏ Mắt nai ngơ … Read more🎵 Sao Mắt Người Yêu (Hàn Châu) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish