🎵 Xóm Đêm (Phạm Đình Chương) The Cat's Trio Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Xóm Đêm Sáng tác: Phạm Đình Chương Tiếng hát: Ban The Cat’s Trio Pre 1975 (Ban Ba Con Mèo) Album: Jo Marcel 27 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 1. Đường về canh thâu Đêm khuya ngõ sâu như không mầu Qua phên vênh có bao mái đầu Hắt hiu … Read more🎵 Xóm Đêm (Phạm Đình Chương) The Cat's Trio Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish