🎵 Tiếng Hát Dạ Lan (Trịnh Công Sơn) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Dấu Chân Địa Đàng (Tiếng Hát Dạ Lan) Sáng tác: Trịnh Công Sơn Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca … Read more🎵 Tiếng Hát Dạ Lan (Trịnh Công Sơn) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Dấu Chân Địa Đàng (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Dấu Chân Địa Đàng (Tiếng Hát Dạ Lan) Sáng tác: Trịnh Công Sơn Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca … Read more🎵 Dấu Chân Địa Đàng (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish