🎵 Tình Em Biển Rộng Sông Dài (Thông Đạt) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Em Biển Rộng Sông Dài Sáng tác: Thông Đạt Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Duy Khánh 2 (Pre 75) Tape Sản xuất: Trường Sơn (1974) Hình ảnh: Sheet Tờ Nhạc Xưa 1974 Hoà bình ơi Tình yêu em như sông biển rộng Tình yêu em như lúa ngoài … Read more🎵 Tình Em Biển Rộng Sông Dài (Thông Đạt) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish