🎵 Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta (Nguyễn Hữu Thiết) Elvis Phương, Thanh Lan, Thái Châu Pre 1975

YouTube video
Nhạc phẩm: Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta
Sáng tác: Nguyễn Hữu Thiết
Tiếng hát: Elvis Phương, Thanh Lan, Thái Châu Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa

Ngày Hòa Bình, em phải ra thăm
Ngày Hòa Bình, em phải ra thăm
Quê Bắc anh Quê Hương Hà Nội
Ngày Hòa Bình mong ước đôi ta
Đường Sài Gòn ra Bắc không xa
Bao nhiêu năm ngăn đôi tình nhà

SÀI GÒN HÀ NỘI là Quê Hương ta
SÀI GÒN HÀ NỘI là Quê Hương ta
Hai chúng ta là con một Mẹ
Mẹ VIỆT NAM ôm ấp trong tim
Mẹ VIỆT NAM ôm ấp trong tim
Mẹ VIỆT NAM yêu dấu muôn đời
Mẹ VIỆT NAM yêu dấu muôn đời

Ngày đó không còn tiếng súng
Ngày đó không còn bóng giặc
Ruộng ta không còn hoen máu
Vườn ta không còn úa mầu
Nước non nầy là của chúng mình
Từ Nam Quan cho đến Cà Mau
Đâu cũng là một nhà người Việt

Gạo trắng sông hiền Cửu Long
Hùng vĩ hiên ngang sông Hồng
Tình dâng cho giòng Hương Giang
Cùng nhau ta lại xây dựng
Nước non mình rực sáng huy hoàng
Ta vui hát yêu thương Hòa Bình ♫

Tờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

Leave a Comment

en_USEnglish