🎵 Nụ Hoa Chưa Nở (Minh Kỳ, Vũ Chương) Kim Loan Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Nụ Hoa Chưa Nở
Sáng tác: Minh Kỳ, Vũ Chương
Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa

Đừng than đừng khóc biệt ly người ơi
Thương đau xót xa cũng chỉ thế thôi
Trường sa còn những bạn hữu mong tôi
Đừng gợi lên ý đơn côi
Mỗi lần thấm khăn lệ rơi… ♫

Tờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

Leave a Comment

en_USEnglish