🎵 Mùa Thương Cũ (Bảo Thu) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Mùa Thương Cũ
Sáng tác: Bảo Thu
Tiếng hát: Thanh Vũ Pre 1975
Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 6 (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967

Lòng thầm mơ một tà áo xanh
Nuôi ý thơ trao về duyên lành
Thương tóc em như một hàng liễu rũ
Lời hát êm như thu gợi lòng thêm luyến lưu.

Rồi chiều nay ngồi nhìn lá rơi
Trông cánh chim bay về cuối trời
Nghe xuyến xao khơi nguồn vào nuối tiếc
Lời ái ân ban đầu giờ tình xưa thấy đâu.

Thu nay vắng người rồi lòng thêm băng giá thôi
Bao nhung nhớ cho mỗi một mình tôi
Niềm thương yêu còn đó dù xa nhau còn nhớ
Người xưa ơi thấu chăng tình tôi.

Lời thề xưa quyện vào gió mây
Mang luyến thương cô đọng đêm ngày
Xin cố nhân đưa hồn về dĩ vãng
Cho mỗi khi thu sang tình mình thôi dở dang… ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish