🎵 Vợ Tôi Là Súng Các Bin (Văn Khôi) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Vợ Tôi Là Súng Các-Bin (Carabine, Carbine)
Sáng tác: Văn Khôi
Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975
Album: 12 Ca Khúc Sưu Tầm
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955

Quê nhà em xa biết bao!
Vượt trùng dương, núi, sông, hào
Qua ngàn dặm, qua lớp sóng
Qua đường trường về đây xa không?
Người thì xấu:
Da ngăm ngăm ấy là đen
Sao anh khinh-quân lại say mèm
Bảo rằng em có duyên thầm?
Đi cheo leo, anh lại còn muốn em theo
Khi xa nhau, anh lòng vương sầu
Là vì duyên cớ tại đâu?

Tên thật là em Các-bin
Họ hàng em đến trăm nghìn
Trai làng giầu-cau đưa đến
Nhưng mà thật thà không nên duyên
Người thì nói:
“Sao cô không lấy chồng đi?
“Cho anh em trong họ ăn giầu
“Hoặc còn đang kén anh giầu?”
Quả không đâu
Em thề lòng vẫn in sâu
Anh khinh quân, ghi tình ban đầu
Ngàn đời chẳng muốn rời nhau.

Khi nào em theo chiến chinh
Thi chồng mang sát bên mình
Qua đồng ruộng, qua thôn xóm
Ai đẹp bằng chồng em khinh binh!
Ngoài trận-tuyến
Khi nghe ra tiếng đạn bay
Em quên em đây phận thoa-quần
Cùng chồng tranh đấu không ngừng
Qua gian nan
Mang về giờ phút vinh-quang
Đây anh em trong họ, trong làng
Trẻ già vui thích, cười vang.

Hôm vừa rồi, em tức sao!
Là vì ba, bốn cô nào
Qua nhìn chồng em toe-toét!
Trên đời này
Gái nào mà không ghen?
Rồi ngày tháng
Bao nhiêu cô gái làng xa
Mang cho khinh quân hằng lô quà
Tặng đoàn trai giữ quê nhà
Em không ghen!
Em còn cười hát vang lên:
“Đây khinh-quân lớp người trai hùng
Được tình yêu khắp lòng dân.” ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish