🎵 Đêm Buồn (Hoàng Thi Thơ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Đêm Buồn
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975
Album: Jo Marcel 25 (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974

Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
Ta bồi hồi nghe lòng thấy xót xa
Đêm buồn về hồn ta như đi lạc
Vào cõi trời nào một mình em với ta.

Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thầm nhớ tới em
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc
Và đêm buồn về một mình ta với ta.

Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish