🎵 Con Quốc Việt Nam (Trầm Tử Thiêng) Duy Khánh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Con Quốc Việt Nam
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975
Album: Tiếng Hát Duy Khánh 2 (Pre 75) Tape
Năm phát hành: 1974
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Con Quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm
Từ khi từ khi Quốc kêu u hoài
Thương người ở tận biên ngàn
Thương người đi người đi
Con Quốc kêu vào hạ năm nào
Ơi chàng chiến sĩ Việt Nam.

Con Quốc sầu ai đêm nao than vắn thở dài
Từ khi từ khi Quốc sinh ra đời
Cha thì ở tận biển trời
Hỡi người đi còn đi sông núi ơi biển rộng sông dài
Ai làm con Quốc lẻ đôi.

Quốc kêu Quốc kêu vào hạ
Sang thu, vào đông sang xuân
Sầu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn
Đong đầy cơn buồn nhiều hơn
Quốc kêu hoài gọi canh dài
Thương nhà thương nước mòn hơi.

Con Quốc Việt Nam ca rằng bom réo đạn bay
Mười năm mười năm lửa hai mươi tròn
Thương đời bão nổi mưa cồn
Thương trời nức nở thành cơn gió u buồn gọi mưa nguồn
Thương người con Quốc nỉ non.

Con Quốc này khôn
Bên trời dông tố mười phương
Từng đêm nửa trăng chếch soi đưa người
Đưa người yêu tận biển trời
Nay người yêu còn đi
Sông núi ơi người chẳng thương người
Nên đời con Quốc lẻ đôi. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish