🎵 Căn Nhà Hòa Bình (Thông Đạt) Thanh Tuyền, Bùi Thiện Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Căn Nhà Hòa Bình
Sáng tác: Thông Đạt
Tiếng hát: Thanh Tuyền, Bùi Thiện Pre 1975
Album: Thời Trang Nhạc Tuyển: Kim Đằng 5 (Pre 75)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Tôi sinh ra đời từ thuở chiến chinh
Tôi sinh ra đời từ thuở đao binh
Anh và tôi, tôi và anh
Tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Chắp tay ta cầu khổ sầu lắng vơi
Chắp tay ta cầu hòa bình nơi nơi
Anh và tôi, tôi và anh
Mua tre làm mành, xây mộng ngày xanh.

Anh đưa em đi về thăm làng cũ
Anh đưa em đi về chốn thương yêu
Ta đưa nhau đi về, ta đưa nhau đi về
Về đồng xanh ta đón một ngày lành.

Anh xây căn nhà hòa bình cho em
Anh xây căn nhà hòa bình cho anh
Túp lều tranh bên dâu xanh
Sống trong hòa bình tuy nghèo mà vui. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish