🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Mùa Thi
Sáng tác: Đỗ Kim Bảng
Tiếng hát: Ban Bốn Phương Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Hôm nay ngày thi
Bao nhiêu người đi
Xe: Rộn rịp
Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương…

Thi ơi là thi!
Sinh mi làm chi!
Bay: Nghẹn ngào…
Bám: Ồn ào… Buồn vui vì mi…

Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt
Than câu: “Học tài thi phận…”
Đây bao tiếng cười đắc chí khoe rằng:
“Phen này tao trượt thì ai đậu cho…”

Hôm nay còn thi
Mai kia còn thi
Ôi! Đời đời…
Khóc cùng cười hòa theo mùa thi… ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish