🎵 Con Trai Của Mẹ (Giao Tiên) Thanh Tuyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Con Trai Của Mẹ
Sáng tác: Giao Tiên
Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Ngồi lại gần đây con trai mẹ ơi
Con nghe mẹ khuyên mấy câu vài lời
Ba mẹ chẳng phải giàu sang chi
Con nên gắng học cho tấn tới
Để mà nhờ lập thân ngày sau.

Mẹ còn mình con thương con mà thôi
Anh con chị con có đôi bạn rồi
Mong con đỗ đạt đường thênh thang
Cho con vui trọn bề gia thất
Mẹ mừng vui con mẹ thành danh.

Này con xem chừng cô láng giềng
Xinh xinh mà cũng hiền
Nghèo bạc tiền mà thương nết na
Mẹ đã gắm ghé bấy lâu rồi
Mai này mẹ coi ngày
Và cậy người cau trầu mối mai.

Mẹ còn mình con thương con mà thôi
Mai kia mẹ cha tuổi cao già rồi
Khi ốm sớm nhờ cậy dâu con
Vui trong cảnh bà ru cháu nín
Mẹ cầu mong có vậy mà thôi. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish