🎵 Cái Áo The Thâm Tàng (Đan Trường) Vân Sơn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Cái Áo The Thâm Tàn
Sáng tác: Đan Trường
Tiếng hát: Vân Sơn (Ban AVT) Pre 1975
Album: Ngọc Cẩm Và Nguyễn Hữu Thiết 4: Quê Hương Và Hoà Bình (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953

CA DAO VIỆT NAM:
Cha đời cái áo rách này,
Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi!

ĐAN TRƯỜNG đáp lại:
May mà áo rách tả tơi.
Chớ không dễ đã thảnh thơi được nào!

Cái áo the thâm từ ngày tàng
Chú bác anh em quen trong làng
Ðều làm ngơ – Ngó mình qua
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Có sức thiêng xui cho họ hàng
(Họ) Lờ mình đi – Thân-thích ly.

Hôm mai không ma nào
(Nó) Rước tớ đi chơi
Nghe trong đôi câu chào
(Tôi thấy) Thiếu tiếng ông (và) tôi.

[ĐK1:]

(Chứ) Hồi xưa áo the thâm còn lành
(Thì) Dân làng quen đều ham đón mình
Người thân thích đâu ra nhiều thế
Không đấu đong anh em bà con!
Cái áo ơi!

[ĐK2:]

(Chứ) Hồi xưa áo the thâm còn cừ
Lo phiền luôn vì (nó) đâu cũng mời
Tìm phương tránh nhưng không đường thoát
Không phút giây yên thân trời ơi!

Cái áo the thâm từ ngày tàng
Chú bác anh em quen trong làng
(Họ) Ðều làm ngơ – (Không thèm) Ngó mình qua
Cái áo the thâm từ ngày tàng
Có sức thiêng xui cho họ hàng
(Họ cứ) Lờ mình đi – Ôi thú ghê!

Yên thân thăm nương đồi
Bước thấp bước cao
Lưu-linh tu dăm mồi
Chuếnh-choáng không (có) sao.

Cái áo the thâm từ ngày tàng
Thú thú ghê anh em họ hàng
Để mình yên – Thú thần tiên
(Ta cứ) Vào rừng sâu hát vài câu
Cầm bình tu – Tu bình câm
Sày gì cân – Cần gì say
CẦN GÌ SAY… ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish