🎵 Lòng Mẹ Việt Nam (Lê Thương) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Lòng Mẹ Việt Nam
KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI MẸ VIỆT-NAM
Sáng tác: Lê Thương (1948)
Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975
Album: Nhã Ca 1 – Nét Đậm Tình Yêu (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974

Bà Tư bán hàng có bốn người con
Thằng hai đã lớn ba em hãy còn
Học theo các trường nhưng đã thành khôn
Năm loạn lạc (Độc lập) kia trong nước Việt Nam
Mấy con của bà đều lên lối đường
Đầu quân chiến trường theo chí người dân
Đem thân lên đường xông pha chiến trường
Đành lòng bỏ xa gia đình từ đó
Kiếp sống tung hoành quên thân xác mình
Hằng mong ước thành công lớn về sau
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”
Suốt ba năm liền bà Tư mẫu hiền
Ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con.

Bà Tư nóng lòng đêm nhớ đàn con
Gần đây vài tháng có nghe tiếng đồn
Người con lớn bà đang sống ngoài xa
Nhân cuộc hành binh tháng chín thời kia (vừa qua)
Đứa con của bà chẳng may mắc nạn
Ngày nay đã nằm trên chiến địa xa
Đem hung tin về người kia lỗi thề
Vì người con trai ước rằng khi chết:
Chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt
Kẻo đem nói thiệt thân mẫu tủi thương
Anh đề một thư nhờ người gửi đưa
Chiếc thư mong chờ ngày sau nước Độc-lập
Con sẽ gặp mẹ đứng chờ con.

Bà Tư thắp đèn cầu khấn người con
Bà xin cho mấy đứa em hãy còn
Ở trong núi rừng anh dẫn về cho
Xong một ngày kia ba lá tình thư
Nói con bây giờ đường xa cách trở
Vậy xin kính thờ đôi chữ bình an
Thương con bao tình đem ba tấm hình
Bà thề nguyền dâng con mình cho nước
Thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc
Đời con muốn đặt Tổ quốc ở trên
Thư rằng Mẹ xin thành mẹ Việt Nam
Có con sa trường chỉ mong ước rằng
Ngày sau nước còn công ấy nhờ con. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish