🎵 Rồi Một Ngày (Hoàng Thi Thơ) Phương Hồng Quế Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Rồi Một Ngày
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Tiếng hát: Phương Hồng Quế Pre 1975
Album: Hoàng Thi Thơ 1: Rước Tình Về Với Quê Hương (Tape) (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970

Rồi một ngày anh quen em
Rồi một ngày kêu quen tên
Rồi một ngày không sao quên
Rồi một ngày si mê thêm.

Rồi một ngày rồi một ngày rồi một ngày
Một ngày phải đến em biết
Rồi một ngày phải đến ta yêu nhau.

Rồi một ngày không bao lâu
Rồi một ngày không xa đâu
Rồi một ngày nghe xanh xao
Rồi một ngày nghe thương đau.

Rồi một ngày rồi một ngày rồi một ngày
Một ngày phải đến em biết
Rồi một ngày nào đó ta xa nhau.

Em biết thế, vì tình yêu vẫn thế
Anh không tin, anh cứ hỏi lòng anh
Em biết thế, vì trần gian vẫn thế
Anh không tin, anh cứ hỏi trời già.

Khi yêu đương, khi yêu đương
Khi yêu đương, tình là đoạn trường
Cơn đau thương, nước mắt buồn
Em biết rồi, nhưng ta yêu nhau!

Rồi một ngày ta thương nhau
Rồi một ngày nghe xanh xao
Rồi một ngày nghe thương đau
Rồi một ngày, ta xa nhau.

Rồi một ngày rồi một ngày
Rồi một ngày một ngày phải đến
Em biết! Em biết! Em biết! Em biết rồi!
Nhưng ta yêu nhau! ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish