🎵 Nỗi Buồn Ngày Vui Qui (Phụng Anh) Trang Mỹ Dung Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Nỗi Buồn Ngày Vui Qui
Sáng tác: Phụng Anh, Tuấn Hải
Tiếng hát: Trang Mỹ Dung Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Mai mốt là ngày em vu qui
Sang sống vui cùng người mình yêu
Tròn câu ước hẹn thuở ban đầu
Nhưng sao lòng em lưu luyến
Thương chuỗi ngày sống đời vô tư.

Man mác buồn về len qua tim
Mai sẽ xa dần đàn em thơ
Làm sao vững dạ lúc theo chồng
Ai thay để lo sớm tối
Công Cha và nghĩa Mẹ chưa đền.

Mai đây sống bên chồng
Là thân gái lắm rủi may
Mười hai bến nước đục trong
Biết rơi về bến nào người ơi
Lòng tin có số mệnh
Và tình yêu giữa hai người
Dù đời lắm cảnh bể dâu.

Ai đã một lần lên xe hoa
Vui lắm nhưng buồn nào mau qua
Và ai có hiểu mới thương nhiều
Ai chưa lần may áo cưới
Vu qui nào tránh khỏi trong đời. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish