🎵 Vào Rừng (Anh Bằng, Cao Nguyên) Hùng Cường Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Vào Rừng
Sáng tác: Anh Bằng, Cao Nguyên
Tiếng hát: Hùng Cường Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Đoàn người vượt suối tiến sâu vào trong rừng
Đường mòn nhiều lối thoáng u buồn ánh trăng… ♫

Tờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish