🎵 Ai Ra Xứ Huế (Duy Khánh) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ai Ra Xứ Huế Sáng tác: Duy Khánh Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Hà Thanh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Ai ra xứ huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn vương chưa cạn … Read more🎵 Ai Ra Xứ Huế (Duy Khánh) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish