🎵 Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Vân Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Anh Đi Mùa Cưới (Em Đi Mùa Cưới) Sáng tác: Vũ Lai Tiếng hát: Vân Thanh (Văn Thanh?) Pre 1975 Album: Thanh Thúy 19: Mùa Khiêu Vũ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Ngăn bớt giòng sầu lệ tràn mi em Duyên lỡ làng rồi nhạc sầu vương thêm Còn … Read more🎵 Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Vân Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Anh Đi Mùa Cưới Sáng tác: Vũ Lai Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thanh Thúy 12 – Đường Lên Thiên Thai (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Ngăn bớt giòng sầu lệ tràn mi em Duyên lỡ làng rồi nhạc sầu vương thêm Còn thương còn nhớ, gợi … Read more🎵 Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish