🎵 Bé Bắt Dế (Phạm Duy) Thái Hiền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bé Bắt Dế (Bé Ca 4) Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Phạm Duy, Thái Hiền Pre 1975 Album: Âm Thanh Trẻ 01 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 A! Này bé! Con dế nó đậu cành tre Em bắt đem về hát xẩm mà nghe Ðừng bắt đem về … Read more🎵 Bé Bắt Dế (Phạm Duy) Thái Hiền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish