🎵 Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Biết Đến Bao Giờ Sáng tác: Lam Phương Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975 Chương Trình Phạm Mạnh Cương – Nhạc Tuyển 26 Hòa âm và Ban nhạc: Lê Vũ Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Đời là vạn ngày sầu Biết tìm nơi chốn nào Ta quen nhau bao lâu Nhưng … Read more🎵 Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish