🎵 Bừng Sáng (Song Ngọc) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bừng Sáng (Guaracha) Sáng tác: Song Ngọc Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Song Ngọc 2 – Những Ngày Xưa Yêu Dấu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Màn đêm chơi vơi buông lơi Gió rừng reo xuyến xao khung trời Vọng lên trong muôn nơi nơi Tiếng đoàn trai … Read more🎵 Bừng Sáng (Song Ngọc) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish