🎵 Buổi Chiều Quê Hương (Phạm Thế Mỹ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Buổi Chiều Quê Hương Sáng tác: Phạm Thế Mỹ (cho Phạm Thế Minh) Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Phạm Mạnh Cương 19 – Quê Hương Và Lòng Mẹ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Buổi chiều quê hương nằm nghe súng nổ Và nghe tiếng trẻ reo vui … Read more🎵 Buổi Chiều Quê Hương (Phạm Thế Mỹ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish