🎵 Buồn Tàn Thu (Văn Cao) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Buồn Tàn Thu (Chinh Phụ Khúc) Tương tiến nhạc-sỹ Phạm-Duy, kẻ du ca đã reo nhạc buồn của tôi khắp chốn. V. C. Sáng tác: Văn Cao Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Shotguns (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân … Read more🎵 Buồn Tàn Thu (Văn Cao) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish