🎵 Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Câu Chuyện Đầu Năm Sáng tác: Hoài An Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Trên đường đi lễ Xuân đầu năm Qua một năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít ngóng trông Vui cùng pháo nổ rượu … Read more🎵 Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Câu Chuyện Đầu Năm Sáng tác: Hoài An Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Trên đường đi lễ Xuân đầu năm Qua một năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít ngóng trông Vui cùng pháo nổ rượu … Read more🎵 Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish