🎵 Cho Nhau Chiều Thứ Bảy (Anh Việt Thanh) Thanh Hùng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cho Nhau Chiều Thứ Bảy Sáng tác: Anh Việt Thanh Tiếng hát: Thanh Hùng Pre 1975 Hòa âm: Y Vân Album: Đĩa Hát Continental (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân bâng khuâng Từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm Buồn nghe … Read more🎵 Cho Nhau Chiều Thứ Bảy (Anh Việt Thanh) Thanh Hùng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish