🎵 Cô Tây Đen (Vũ Chấn) Ban Số Dzách Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cô Tây Đen Sáng tác: Vũ Chấn Tiếng hát: Ban Số Dzách Pre 1975 Album: Hài Hước Ban Số Dzách: Trần Văn Trạch Và Ban Số Dzách (Trước 1975) Năm phát hành: 1973 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Ơ! Rừng mái rừng me Cô mặc áo thắm cô che dù hồng … Read more🎵 Cô Tây Đen (Vũ Chấn) Ban Số Dzách Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cô Tây Đen (Vũ Chấn) Vân Sơn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cô Tây Đen Sáng tác: Vũ Chấn Tiếng hát: Vân Sơn (Ban AVT) Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Ơ! Rừng mái rừng me Cô mặc áo thắm cô che dù hồng Tập tầm vông Tay xách ví đầm dắt chó bẹc-giê. Ơ! Rừng mái rừng me Cùng ông săng-đá … Read more🎵 Cô Tây Đen (Vũ Chấn) Vân Sơn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish