🎵 Còn Gì Đẹp Hơn (Hoài Nam) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Còn Gì Đẹp Hơn Sáng tác: Hoài Nam Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa: Đêm Trăng Hậu Phương (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Xin đừng trách anh Sao quá hững hờ cho lòng tràn ước mơ Xin đừng trách anh Sao nỡ vô tình … Read more🎵 Còn Gì Đẹp Hơn (Hoài Nam) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish