🎵 Hồi Tưởng (Dạ Ly Vũ) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hồi Tưởng Sáng tác: Dạ Ly Vũ (Lê Minh Bằng) Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Hình bìa (theo số thứ tự): (1) Cô MỘNG HÀ, (2) Bạn NHẬT THANH, (3) Cô XUÂN THANH, (4) Cô THANH … Read more🎵 Hồi Tưởng (Dạ Ly Vũ) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish