🎵 Đêm Huyền Diệu (Y Vân) Phương Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đêm Huyền Diệu (Hully Gully) Sáng tác: Y Vân Tiếng hát: Phương Tâm Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Nếu em thiếu anh trên đời Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi Nếu vắng anh một ngày Thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình … Read more🎵 Đêm Huyền Diệu (Y Vân) Phương Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish