🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đêm Không Ngủ Sáng tác: Anh Bằng Tiếng hát: Nhật Thiên Lan Pre 1975 Album: Trường Hải 10 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Bao đêm không ngủ gối chiếc đã hoen lệ sầu. Bao đêm không ngủ tiếng khóc xót thuơng tìm nhau Anh ơi đi đâu phuơng trời … Read more🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish