🎵 Đò Chiều 2 (Trúc Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đò Chiều #2 Sáng tác: Trúc Phương Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Tân Thanh 33 Vòng (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1960 Một ngày nào trên bến cô liêu Xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt hiu mây chiều Đò của người thôn nữ, chờ đưa … Read more🎵 Đò Chiều 2 (Trúc Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đò Chiều (Trúc Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đò Chiều Sáng tác: Trúc Phương Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 – 75 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1962 Một ngày nào trên bến cô liêu Xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt hiu mây chiều Đò của người thôn nữ, chờ đưa người … Read more🎵 Đò Chiều (Trúc Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish